Calendar

28/05/2019

Writing the Ottoman Mystery Novel

Spring Lecture @ SRII

14/05/2019

Hatzi-Yavrouda of Kos, an Exceptional Storyteller

Spring Lecture @ SRII

12/03/2019

A Swedish Girl in Turkey of the 1920s

Spring Lecture @ SRII

26/02/2019

Feminism as Transformative Politics

Autumn Lecture @ SRII

05/12/2018

Refugees and Mass Migration to Istanbul in the Wake of World War I

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

04/12/2018

Judeans of the Babylonian Exile

Autumn Lecture @ SRII

28/11/2018

1918: The Concept of the “New Life”and “Emancipated” Women in Turkey

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

27/11/2018

Water Management at Labraunda

Autumn Lecture @ SRII

13/11/2018

The Colonnaded Streets of Roman Palestine

Autumn Lecture @ SRII

07/11/2018

The Spanish Flu of 1918 and the Ottoman Empire

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

31/10/2018

The Second Great War

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

24/10/2018

Ottoman Cinema from 1917-1919

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

16/10/2018

RWI Lecture II: The Future of Human Rights in Europe

Autumn Lecture @ SRII

10/10/2018

The Ottoman Economy in 1918

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

04/09/2018

Monumental inscriptions and their stories

Autumn Lecture @ SRII

24/04/2018

Towards the Extreme: Black Metal Music in Turkey

Spring Lecture @ SRII

09/04/2018

Labraunda Day

Seminar @ SRII

05/04/2018

Anatolian Landscapes

Conference @ IFEA

20/03/2018

Cisterns, Water Supply and Risk in the Greek World

Spring Lecture @ SRII

08/12/2017

Public Space Mobilization and its Consequences

Seminar @ Bogazici University

02/11/2017

Ideas, Persons, and Transfers: Russian-Turkish Interaction Between 1917 - 2017

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

31/10/2017

Romani Studies at SRII

Seminar @ SRII

24/10/2017

Turkiye´de Kapital Cevirilerinin Macerasi

Occasional Lecture @ Cezayir Toplanti Salonu

18/10/2017

Battleship Potemkin in History and in the Movie

Autumn Lecture @ Cezayir Salonu

20/04/2017

Exile, Political and Economic Migration in the Ottoman Empire

Conference @ CEZAYIR Toplanti Salonu

07/02/2017

Labraunda Day

Conference @ SRII

29/11/2016

Transformations of public space

Seminar @ SRII

23/11/2016

Ethnographic research on historical knowledge in Kyrgyzstan

Jarring Lecture @ Medelhavsmuseet, Stockholm

08/11/2016

A City Altered by the Population Exchange

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

07/11/2016

A Study on Existential Meaning- Making Coping with Cancer

Discussion Seminar @ SRII

03/11/2016

Today Talks: Borders, Nations, Citizens

Seminar @ SRII

01/11/2016

Ottoman Monuments in Kavala

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

Images of the Past - Kavala & Its Region

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

25/10/2016

An Overview of the History of Kavala (end of the 14th c - 1912)

Conference @ Cezayir Toplanti Salonu

24/10/2016

Old Oaks in Turkey – an unknown treasure

Autumn Lecture @ SRII

13/10/2016

Syrien i Sverige

Conference @ Etnografiska muséet

13/10/2016

Today Talks: Nomads & Wanderers

Autumn Lecture @ SRII

29/09/2016

Today Talks: Crossing Borders

Autumn Lecture @ SRII

20/05/2016

Beyond Rome

Conference @ Stockholm

17/03/2016

Today Talks: Memory of Things

Autumn Lecture @ SRII

15/03/2016

How Can Religion Contribute to Peace in Cyprus?

Spring Lecture @ SRII

11/02/2016

Today Talks: Fact & Fiction

Seminar @ SRII

02/02/2016

Labraunda Day

Conference @ SRII

03/12/2015

SRII Seminar - Internet Suzerainty

Seminar @ SRII

05/11/2015

Symbolic Aspects of Architecture

Conference @ SRII

27/10/2015

Cultural Heritage in Times of Armed Conflicts

Autumn Lecture @ SRII

15/10/2015

Today Talks - Ideas on the Roads

Seminar @ SRII

13/10/2015

Turkey and Azerbaijan: One Religion - Two States?

Autumn Lecture @ SRII

06/10/2015

Backwards into the Future: Erdogan´s New Turkey

Autumn Lecture @ SRII

14/09/2015

Assessing Urban Expansion of Istanbul 2000-2013

Autumn Lecture @ SRII

04/06/2015

SRII Seminar - Den Levande Kakelplattan

Seminar @ SRII

21/05/2015

Today Talks - Personal Space & Invasion of Privacy

Autumn Lecture @ SRII

19/05/2015

The Revival of Pagan Cult Sites in Late Antiquity

Spring Lecture @ SRII

28/04/2015

IDP Business Meeting

Workshop @ SRII

14/04/2015

Istanbul ´s Urban Heritage: Protection and Threats

Spring Lecture @ SRII

03/03/2015

Swedish-Turkish Relations Today

Spring Lecture @ SRII

12/02/2015

Today Talks -Modern Day Traditions

Seminar @ SRII

05/02/2015

Today Talks - Technology and Education

Seminar @ SRII

03/02/2015

Welcome Reception

Seminar @ SRII

29/01/2015

Today Talks - Faith and Tolerance

Seminar @ SRII

12/01/2015

Labraunda Day

Conference @ SRII

08/01/2015

Today Talks - Gendered VS Queered Design

Seminar @ SRII

12/12/2014

Rhetoric and Politics

Occasional Lecture @ SRII

11/12/2014

Today Talks - LGBT; Why? When? Where?

Seminar @ SRII

13/11/2014

Today Talks - Istanbul, city of migrants

Seminar @ SRII

14/10/2014

The 2014 Jarring Lecture

Jarring Lecture @ SRII

11/10/2014

SILK ROAD SYMPOSIUM

Conference @ SRII

23/09/2014

In Science (Alone) We Trust?

Autumn Lecture @ SRII

19/06/2014

New Religiosities and Science

Workshop @ Workshop @ Orient-Institut Istanbul

14/06/2014

Summer school 2014

Master's Course @ SRII

23/05/2014

Klassisk arabiska: Modersmål eller orakelmål?

Discussion Seminar @ SRII

20/05/2014

Nationhood and Citizenship in Turkish Friday Sermons

Spring Lecture @ SRII

10/05/2014

Edebiyat Atölyesi

Workshop @ SRII

09/05/2014

Polygonal columns in ancient Greek architecture

Discussion Seminar @ SRII

15/04/2014

International Relations in Historical Perspective

Spring Lecture @ SRII

10/04/2014

Today Talks - Türkiye´de Kadin Üzerine:

Autumn Lecture @ SRII

08/04/2014

Literary History

Spring Lecture @ SRII

07/03/2014

Gendered Violence as Legal Constructions:

Seminar @ Swedish Research Institute in Istanbul

06/03/2014

Today Talks - Today´s Public Space

Seminar @ SRII

22/02/2014

Alevi Identity Revisited

Spring Lecture @ Swedish Research Institute in Istanbul

10/02/2014

Research Seminar

Seminar @ Istanbul Institute

16/01/2014

Imperial rulership and universal hierarchies in Early Byzantine art

Occasional Lecture @ British Institute of Archaelogy at Ankara

15/01/2014

The Central Asian Migrant Experience in Turkey and Russia

Workshop @ Department of Sociology, Bogaziçi University

19/12/2013

Türk Edebiyati Üzerine Bir Sohbet

Seminar @ srii

10/12/2013

Mobility,Acculturation and Identity Formation

Autumn Lecture @ SRII

06/12/2013

Critical Area/Regional Studies

Workshop @ Malmö University

04/12/2013

Labraunda Day

Workshop @ Swedish research institite in Istanbul

03/12/2013

Images of Power and Violence

Workshop @ SRII

04/11/2013

Post-Soviet Central Asia in a New Eurasia Discourse

Occasional Lecture @ Gediz University,Izmir

25/10/2013

Litterär Salong - Drabbad av Rumi

Seminar @ SRII

17/10/2013

Vad händer egentligen i Turkiet?

Seminar @ SFII - Stockholm

01/10/2013

The SRII Eastern Turkey Seminar 2013

Seminar @ South-eastern Turkey

14/06/2013

Maktsymboler

Workshop @ SRII

For past events, see Events

ulla.jpg - 365x453 pxUlla Ehrensvärd, som i många år var en av Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul främsta eldsjälar och drivkrafter, har avlidit i en ålder av 88 år. Hon föddes i Stockholm 1927 och kom hela sitt långa och verksamma liv att bo på samma adress på Östermalm. 
 
Ulla som var en rikt begåvad person med betydande musikaliska talanger valde att studera konsthistoria vid Stockholms universitet och blev fil lic 1953. Men redan1946 hade hon blivit bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek och senare vid Nationalmuseum och Vitterhetsakademien. På Kungl. biblioteket arbetade hon 1953-1959. Fyra år senare skrev riksbibliotekarien Uno Willers till henne och erbjöd henne tjänsten som chef för kart- och planschavdelningen, en tjänst hon innehade i närmare 20 år. 1983 bytte hon arbetsplats till Krigsarkivet, där hon var 1:e arkivarie fram till sin pensionering 1993. Tre år tidigare erhöll hon professors namn.
 
1974 disputerade Ulla Ehrensvärd på en avhandling om medaljkonstnären professor Erik Lindberg, som varit chefsgravör vid Kungl. Mynt- och Justeringsverket, och blev då docent i konstvetenskap.
 
Ulla Ehrensvärd var en flitig och framgångsrik forskare och skribent på en rad områden: arkitektur- och bibliotekshistoria, boktryckerikonst, grafik, historisk kartografi och numismatik. Hon blev med åren Sveriges främsta kartografihistoriker. Hennes imponerande kartografiska arbeten uppmärksammades och bidrog till hennes internationella anseende. Så sent som förra året erhöll Ulla som första svensk Helen Wallis Award som delas ut av The International Map Collectors' Society i London.
 
Ulla Ehrensvärd organiserade under åren på KB en rad utställningar, 1959 över just Erik Lindbergs medaljkonst som ledde till hennes avhandling. Vidare kan här nämnas den uppmärksammade utställning om de historiska förbindelserna mellan Sverige och Turkiet 1977. Året innan hade Ulla utsetts till sekreterare i Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) och tagit initiativet till denna utställning varigenom SFII kunde fira sitt 15-årsjubileum. 
 
Det var Gunnar Jarring som värvade Ulla Ehrensvärd till SFII. De kom snart att utveckla ett mycket aktivt och förtroendefullt samarbete och blev med åren nära vänner. Det var sålunda ingen tillfällighet att Ulla tillsammans med Christopher Toll var redaktör för den bibliografi som Gunnar Jarring erhöll på sin 70-årsdag 1977. När Jarring fyllde 80 år förärades han en festskrift av SFII - "Turcica et Orientalia" - med Ulla som redaktör. När så Jarring fyllde 90 år var det ånyo Ulla som sammanställde en aktuell bibliografi till jubilarens ära.
 
1988 lämnade Ulla sekreterarskapet i SFII och valdes i stället till ordförande i Svenska Istanbulinstitutets Vänner, ett uppdrag hon aktivt och engagerat skötte i över tio år. Dessförinnan hade hon bland annat givit ut skriften om "Dragomanhuset" och SFII. Ulla var också redaktör tillsammans med Gunnar Jarring för de "Meddelanden" som SFII gav ut årligen 1976-95. I efterföljaren "Dragomanen", som började ges ut året därpå med Birgit Schlyter som huvudredaktör, var Ulla en drivande kraft i många år.  
 
Mellan åren åren 1995-2002 var Ulla ordförande i Svenska Orientsällskapet och i närmare 40 år svensk representant i International Cartographic Association. Ulla var även korresponderande ledamot av Svenska Vitterhetsakademien och hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet. Vidare erhöll Ulla en rad svenska och internationella utmärkelser samt flera utländska dekorationer. 
 
Av de böcker hon skrivit inom kartografins område skall särskilt nämnas hennes storverk, "Nordiska kartans historia" som 2006 gavs ut på flera språk och ytterligare stärkte hennes internationella ställning som karthistorisk forskare av första rang. Inte minst i Finland var Ulla Ehrensvärd en välkänd och mycket uppskattad forskare och författare. De återspeglas bland annat i de imponerande verk om Östersjöns historia och i ovannämnda verk, som båda utgavs av Johan Nurminens stiftelse i Helsingfors. 
 
De sista åren var hon främst sysselsatt med att söka ge ut Carl Reinhold Berchs skildring från Sankt Petersburg 1735.
 
Ulla Ehrensvärd var en självuppoffrande person som var mycket hängiven alla sina åtaganden. Hennes kunskapsbredd, lärdom, glada väsen och positiva livssyn gjorde att hon fick många vänner i Sverige och utomlands. Hon hade ett imponerande kontaktnät runt om i världen. Ulla delade generöst med sig av sitt kunnande och av all sin lärdom. Det var henne helt främmande att begära ersättning för sina uppskattade insatser, och de var många och tidskrävande. Ulla Ehrensvärd var en sann humanist och idealist. Vi minns henne med glädje och tacksamhet.
 
Fredrik Vahlquist

P.k. 125 Beyoglu, TR-344 33 Istanbul, Tel. +90 212 252 41 19, Fax: +90 212 249 79 67, E-mail: info@sri.org.tr
Skeppargatan 8, SE-114 52 Stockholm, Tel. +46 8 662 75 70. Webmaster: Helin Topal, helins@sri.org.tr